All Activity

This stream auto-updates   

  1. Earlier
  2. @NickRinzema Hoekstra werkt voor een man die botheid een nieuwe dimensie heeft gegeven. En nu druk ik me diplomatiek uit 😌

  1. Load more activity